Fotografie nad morzem w Polsce

wczasy wakacje urlop

  [1]  2  Następna >

DZIEJE PORTU w Gdańsku

28 wrzesień 2010r.

DZIEJE PORTU Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1955— —1961 pozwalają mniemać, że port gdański z okresu X— —XIII wieku położony był w dawnym zakolu Motławy, pomiędzy grodem na wyspie a podgrodziem, czyli w obrębie ulic: Tartacznej, Obrońców Poczty Polskiej, Sukienniczej, a Targiem Rybnym.


ZABYTKI w Gdańsku

28 sierpień 2010r.

Historyczny ośrodek miejski Gdańska jest obok Warszawy drugim, który w czasie działań wojennych uległ niemal totalnemu zniszczeniu. Z uwagi na szczególne wartości i znaczenie historyczne podjęto decyzję przywrócenia miastu dawnego oblicza. Z odnalezionych w gruzach najdrobniejszych nawet reliktów dawnego wystroju i z posiadanej dokumentacji ikonograficznej odtworzono dawne budowle. Tam, gdzie brak było odpowiednich materiałów historycznych, gdzie życie stawiało inne wymagania, sięgnięto do własnych koncepcji.


Gdańsk Oliwa

28 wrzesień 2010r.

Gdańsk Oliwa Nad potokiem nazywanym dzisiaj Oliwskim szumiał niegdyś gęsty bór. Zdarzyło się, że w pogoni za zwierzyną zraniony został tutaj książę Subisław. Osłabiony, zasnął na polance i w czasie snu ujrzał anioła z gałązką oliwną. Od niechybnej śmierci uratował księcia pustelnik. Wdzięczny książę przyjął chrzest i ufundował klasztor. Od owej gałązki oliwnej pamiętne miejsce nazwane zostało Oliwą.


Historia miasta Gdańsk

28 wrzesień 2010r.

Historia miasta Gdańsk Gdy w roku 997 przybył do Gdańską w honorowej eskorcie 30 wojów Bolesława Chrobrego biskup czeski Wojciech, chrzcząc i nawracając, było to już ludne miasto, główny gród Pomorza Wschodniego. Przypuszczalnie powstanie swoje zawdzięczał on Mieszkowi I, który przez założenie grodu-miasta chciał zabezpieczyć swoje władanie u ujścia Wisły, potężnej arterii wodnej, krzyżującej się z licznymi szlakami handlowymi.


Oliwa Gdańsk historia

28 wrzesień 2010r.

Oliwa otrzymała prawa osiedla, a jej pierwszym burmistrzem został Jerzy Czachowski. Z biegiem lat Oliwa przekształciła się w ośrodek letniskowo-wypoczynkowy. W roku 1919 decyzją traktatu wersalskiego Oliwa włączona została do obszaru Wolnego Miasta Gdańska. Liczba ludności wynosiła wtedy 11,7 tys. Na skutek katastrofalnego stanu finansowego osiedle straciło od roku 1926 swoją samodzielność i stało się jedną z dzielnic Gdańska. Po wyzwoleniu, w latach 1945—1947, Oliwa posiadała prawa miejskie. Później jednak powrócono do status quo ante i Oliwa znowu należy do obszaru miejskiego Wielkiego Gdańska.


Zatoka Gdańska

28 wrzesień 2010r.

Zatoka Gdańska jest akwatorium morskim położonym na południe od umownej linii łączącej cypel Rozewie z cyplem Briustierort. Ma kształt półkolisty — długość cięciwy wynosi 58 Mm, a głębokość wcięcia w ląd 36 Mm. Największą głębokość pomierzono tu na 113 m. Najpł} isza jestpółnocno-zachodnia część Zatoki Gdańskiej, zwana Zatoką Pucką. Umowna granica tej zatoki przebiega od cypla helskiego do cypla redłowskiego.


Wybrzeże gdańskie - możliwości jakie daje dostęp do morza

07 sierpień 2011r.

Uczestników wycieczek szkolnych udających się na Wybrzeże Gdańskie, interesują nie tylko formy powierzchni ziemi, wody, klimat lokalny i szata roślinna, ale również obiekty świadczące o przeszłości, jak i teraźniejszym życiu tej części kraju. Przedmiotem poznawania mogą być zabytki kultury i sztuki, pamiątki historyczne oraz obiekty współczesnych osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i socjalnych.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >