Fotografie nad morzem w Polsce

wczasy wakacje urlop

 

ZABYTKI w Gdańsku

28 sierpień 2010r.

Historyczny ośrodek miejski Gdańska jest obok Warszawy drugim, który w czasie działań wojennych uległ niemal totalnemu zniszczeniu. Z uwagi na szczególne wartości i znaczenie historyczne podjęto decyzję przywrócenia miastu dawnego oblicza. Z odnalezionych w gruzach najdrobniejszych nawet reliktów dawnego wystroju i z posiadanej dokumentacji ikonograficznej odtworzono dawne budowle. Tam, gdzie brak było odpowiednich materiałów historycznych, gdzie życie stawiało inne wymagania, sięgnięto do własnych koncepcji.


SOPOT

08 sierpień 2010r.

SOPOT W północnej części miasta, u zachodniego wylotu ulicy Wosia Budzysza, w odległości 400 metrów od linii brzegowej wznosi się Góra Zamkowa. W dawnych czasach — jak głosi legenda — stał tu okolony mokradłami potężny zamek z murami i wieżami, w którym to panował zły król. Posiadał on nadzwyczaj piękną córkę Czopottę, którą obiecał za żonę helskiemu księciu. Ona jednak mimo surowego zakazu ojca zakochała się w młodym, dziarskim rybaku i darując mu swoje młode serce, tylko jego żoną chciała zostać. Król dowiedział się o ich tajemnych schadzkach na nadbrzeżnych wydmach i kazał wezwać młodzieńca. Gdy ten zjawił się, władca nie mówiąc ani słowa, rzucił w niego bojowym toporem. Zakrwawiony rybak skonał na łonie zapłakanej księżniczki. Wtedy dziewczyna rzuciła klątwę na ojca i wybiegła przez zwodzony most z zamku. Nazajutrz znaleziono ją martwą nad morzem, tam gdzie zawsze spotykała się z umiłowanym. Rozkochane serce nie wytrzymało tego strasznego bólu. Klątwa Czopotty spełniła się wkrótce — z prawego brzegu Wisły napadli na kraj pogańscy Prusowie, spalili warowny zamek i zabili żelaznymi toporami króla i jego drużynę.


Gdańsk i Westerplatte

27 sierpień 2011r.

Z tematyką wycieczki wiążą się zagadnienia wynikające z haseł programowych nauczania geografii w III klasie licealnej, jakś i klasach młodszych oraz wybrane treści z historii i zajęć wychowania obywatelskiego wiążące się z wybrzeżem, a szczególnie z obroną Westerplatte. Podczas prac przygotowawczych do wycieczki można do współpracy poprosić nauczyciela historii, pod którego kierunkiem uczniowie przygotują materiały dotyczące przeszłości Gdańska, rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta.


Zabytki i Fortyfikacje Bałtyku

24 lipiec 2013r.

ZABYTKI FORTYFIKACJE Południowe wybrzeże Bałtyku było teatrem wielu działań wojennych, po których pozostały pamiątki w postaci nadbrzeżnych fortyfikacji, stanowisk ogniowych i doświadczalnych poligonów, zwłaszcza z czasów ostatniej wojny. Dziś działają na ich miejscu interesujące muzea. Świnoujście było największą bazą morską hitlerowskich Niemiec na Bałtyku,


Latarnie Morskie

24 lipiec 2013r.

LATARNIE MORSKIE Latarnia morska to stały znak nawigacyjny w postaci wysokiej wieży z silnym źródłem światła, umieszczonym na jej wierzchołku w tzw. laternie (przeszklonym pomieszczeniu z lampą). Światło ma charakterystyczny dla konkretnej latarni rytm zapalania się i gaśnięcia. Czasami barwa światła jest różna, w zależności od kierunku z którego patrzymy na latarnię Qest tak m.in. w Świnoujściu). Zasięg światła latarni wynosi od kilku do kilkudziesięciu kilometrów i